Една десетдневна фотоекспедиция по островите на р. Дунав, превърнала се в дунавски валс…