Eclectic Kayak Club *

Ние сме еклектичен клуб от каякари, пътешественици, фотографи, книгомани, киномани, кинолози, хранолози, искрени, лични и… ентусиасти да ви покажем нови места.

Демо

Демо –  Каякарското му творчеството е многопластово, лирично и силно повлияно от романтизма и Атинската школа.

– За какво би скочил в дълбокото?
– За удоволствие!

Aлекс – На него се възлага управлението на кораба като подвижен обект, управлението на действията на екипажа и управлението на икономическата дейност на кораба. Във всички тези сфери той е овластен да взема окончателни решения. При нужда има правото да свиква корабен съвет, за да бъдат обсъдени вариантите за действие, но след съвета той избира решението и носи отговорността за него, като не е длъжен да приеме становището на съвета. Обаче това е много рядко…

4avdar

Чавдар Рамбо Жибауш – PR-ът!
Ведър космополит, богат на протеини, но беден на калории и наситени мазнини.
Мил и гладък.
– Плуваш ли?
– Плуването е за лабрадорите. Аз плавам!

*Еклектика (гр. εκλέγω, избирам, отбирам) се нарича подход към мисленето, при който човек не се придържа изцяло към едни и същи парадигми или заключения, а взема предвид различни теории, за да добие изчерпателна представа за някой феномен или за да приложи дадена теория.

Еклектиката е често срещана в различните области на познанието. Например физиката използва Законите на Нютон, за да предвиди движението на футболната топка, теорията на относителността за движението на галактиките и квантовата механика за движението на електроните и каяците.

В изкуството, и по-специално в архитектурата и приложните изкуства, терминът еклектика означава използването на елементи от различни периоди в една творба.

В психологията застъпниците на еклектиката твърдят, че толкова много фактори влияят на поведението, че е невъзможно да не се вземат предвид всички перспективи, за да се идентифицира, промени, обясни и определи човешкото поведение и защо, аджеба, след като веднъж си опитал каяк ти се иска отново и отново…

Еклектиката се споменава за пръв път от група древногръцки философи, които се опитали да подберат от тогавашните философски теории тези, които са им се стрували най-разумни. Известни гръцки еклектици са стоиците Панет и Посидон, от римската школа – Цицерон и Сенека, а от българската школа това сме ние – Tudurini Bros – Eclectic Kayak Club.

От тук и извода, че за нас няма значение, кой-какъв е и защо такъв е, щом е дошъл да покара каяк с нас.