Каяк приключение по островите на река Дунав


Четири дни каране на каяк по река Дунав си е вече истинско приключение. Ще спим на палатки на необитаеми острови, като всичкия багаж ще е с нас в каяците. Разстоянието, което ще изгребем за ден е умерено и подходящо за начинаещи. Ще палим огън, ще помързелуваме тук-там, ще си направим снимки, ще видим много и всякакви птици… и най-вече ще си изкараме добре.

1-ви ден – Тръгваме от паркинга на Била Люлин на бул. Мария Луиза в 19.00 (часът може да бъде променен след уговорка с групата). Пристигане в гр. Лом и преспиване на палатки на брега на реката.

2-ри ден – събуждане в 8.00 ч. кафе, събиране на багаж, подготовка на лодките за плаване, инструктаж. Отплаваме по реката. Крайната цел за деня е о-в Цибър. Островът е на около 25 км по течението от гр. Лом. Населен е с много птици – пеликани, корморани, патици, лебеди и др. По пътя има удобни места за почивка, лек обяд, кафе и къпане в реката. Пристигане на острова, разпъване на палатки, събиране на дърва за огън, вечеря и всякакви други приятни неща, като плаж, залез, питиета и т.н.

3-ти ден – събуждане в 8.00 ч., кафе, събиране на багаж. Тръгване по реката в 10.00 – 10.30. Крайна цел е гр. Козлодуй. Ще минем покрай кораба Радецки, който желаещите могат да разгледат. След кратка почивка продължаваме до острова след град Козлодуй. Можем да разнообразим храните и напитките от града или ресторанта наблизо. Пристигаме на остров Козлодуй и разпъваме бивака. Разстоянието е около 20 км.

4-ти ден – събуждане в 8.00 ч., кафе, събиране на багаж. Тръгване по реката в 10.00 – 10.30. Крайна цел е остров Есперанто след гр. Оряхово, където се намира наричаният от местните хора „Малък Дунав“. Това е едно от най-красивите места по реката. Водата е като огледало, а изобилието на животни във водата и брега е смайващо. Там наистина може да усетите, че времето е спряло. Преспиване на о-в Есперанто подготвени за нови вечерни подвизи.

5-ти ден – събуждане в 8.00 ч., кафе, събиране на багаж. Тръгване по реката в 10.00 – 10.30. Крайна цел е с. Остров. Разстоянието е около 20 км. Микробусът ще ни чака на крайната точка в селото, за да се приберем до София.

Програмата е примерна и подлежи на промяна и импровизация, като при всяка експедиция от такъв тип.

Цена: 295 лв/човек

* Цената включва: транспорт от/до София, обучение, каяци, спасителни жилетки, гребла, водач, палатки, шалтета и дребна бивачна екипировка.